Află care sunt noile modificări ale Codului Rutier

Buletin de presă

Modificări importante sunt reglementate în ceea ce privește reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru conducătorii de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai.

În consecință, NU BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA PERIOADEI DE SUSPENDARE DACĂ:

  1. A cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
  2. Sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru conducerea sub influența alcoolului, dacă nu constituie infracțiune, respectiv pentru depăşirea vitezei cu peste 70 km/h a limitei legale de viteză;
  3. Perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
  4. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).”

De asemenea, la cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții, se reduce cu o treime, de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

  1. A fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
  2. A obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă.

Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune.

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se poate susține la orice serviciu al poliției rutiere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *