Atenționării privind curățarea terenurilor agricole, din partea Gărzii Naționale de Mediu

Având în vedere că pe raza județului Bistrița-Năsăud se desfășoară acțiuni de curățare a terenurilor agricole și nu numai, de către deținătorii acestora persoane fizice sau juridice, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud atrage atenția asupra următoarelor aspecte:
  • Conform prevederilor OUG nr. 195/2005, actualizată, art. 94, alin. 1, lit. n, privind protecția mediului sunt interzise fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului (Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud) și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (în Sângeorz-Băi, SVSU-din cadrul primăriei), constituind contravenție conform art. 96, alin. 1, pct. 9, din OUG 195/2005 actualizată, sancționându-se cu amendă de la 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 25.000-50.000 lei pentru persoane juridice.
  • Conform prevederilor OUG 195/2005 actualizată, privind protecția mediului, art. 98, alin. 1, pct. 1, „arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice” constituie infracțiune.
  • Eliminarea deșeurilor de orice fel prin incinerare este interzisă în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, alin. 5, constituind contravenție în conformitate cu art. 62, alin (1), lit. b, cu amendă de la 10.000-20.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 50.000-70.000 lei pentru persoane juridice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *