Veste importantă pentru pescari: Prohibiția va începe din 09 aprilie până 07 iunie

Astăzi a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 57 și al Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 675 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022. În acest an prohibiția generală pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

Menționăm faptul că jandarmii execută acțiuni specifice atât în mod independent, cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură cât și cu reprezentanți ai A.J.V.P.S. B.-N. pe linia verificării respectării acestor prevederi legale pe toate cursurile de apă din județ și pe Lacul Colibița.

Informații suplimentare

Pentru a nu a mai fi puși în situația de a sancționa, reamintim faptul că în conformitate cu prevederile art. 58 din O.U.G nr. 23 din 2008 privind pescuitul și acvacultura, pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de pește sau alte viețuitoare acvatice vii, efectuate fără permis în habitatele piscicole naturale, respectiv pescuitul recreativ al oricăror specii de pești și a altor viețuitoare acvatice sub dimensiunile minime legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 300 și 600 lei.

De asemenea, art. 59 a aceluiași act normativ, prevede faptul că pescuitul recreativ și sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace al peștilor și al altor viețuitoare acvatice în perioada de prohibiție și în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 600 la 1.000 de lei și cu reținerea și suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau a autorizației, după caz.

Totodată, conform unei informări ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Serviciul regional Transilvania, precizăm faptul că accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi, legal constituite și recunoscute, prin încheierea pe o perioadă de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, se face în baza permisiului de pescuit recreativ, emis de către A.N.P.A. și eliberat de către asociațiile de pescari care au încheiate contracte în acest sens.

În speță A.J.V.P.S. deține contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru habitatele piscicole naturale din județ, deci poate să elibereze permise de pescuit recreativ emise de A.N.P.A. București. În concluzie, la solicitarea organelor de control, persoana controlată trebuie să prezinte permisul de pescuit recreativ conform Deciziei nr 209 din 10.04.2019, emise de președintele ANPA.

Legitimația sportivă de pescuit sau așa-zisa Autorizație sportivă de pescuit, (ambele emise de Federația Română de Pescuit Sportiv), sunt documente care nu conferă dreptul de a pescui în habitatele piscicole naturale. Aceste înscrisuri atestă doar faptul că persoana în cauză face parte dintr-o federație de pescari sportivi, cu personalitate juridică, non-profit, constituită pe principiul liberei asocieri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *