Bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 2022. Emil Radu Moldovan: ,,Și anul 2022 este dedicat continuării dezvoltării județului”

Și anul 2022 este dedicat continuării dezvoltării județului, 56,71% din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud fiind destinat investițiilor în toate domeniile, pornind de la sănătate, infrastructură, digitalizare, cultură, sport, incluzând și reabilitarea clădirilor de patrimoniu.
Principalele alocări din cadrul bugetului județului:

 • 42,99% din totalul bugetului este destinat reabilitărilor și modernizărilor drumurilor județene;
 • 30,82% este destinat implementării de proiecte cu finanțare nerambursabilă
 • 18,67% este destinat domeniului social (DGASPC, Învățământ special, Programul pentru școli a României)
 • 13,73% este destinat culturii, consolidării monumentelor, susținerii cultelor, tineret, sport și alte acțiuni social-culturale;
 • 3,62% din total buget este destinat cheltuielilor pentru funcționarea personalul aparatului propriu care implementează proiectele de investiții.

Portofoliul de proiecte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dedicat dezvoltării, pentru anul 2022.

Sănătatea

 • Extinderea pavilionului Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa, prin construirea unui corp de clădire cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă;
 • Creșterea eficienței energetice la Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa – sediu central Bd. G-ral Grigore Bălan, nr. 43;
 • Studiu de fezabilitate pentru realizarea amenajării la Secția Recuperare Medicală în locația de pe str.Grănicerilor, nr.5;
 • Întocmire documentație pentru reabilitare secții la etajele 1, 3, 4, 5;
 • Achiziționare de echipamente medicale și dotări;
 • Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița și reabilitarea corpurilor de clădire în care își desfășoară activitatea Laboratorul TBC și Arhiva acestora, situate pe str. Ghinzii, nr.26, Bistrița;
 • Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de gestionare a crizei sanitare COVID-19, finanțat prin POIM 2014-2020.

Avem grijă de cei vulnerabili

 • Implementarea programului Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor;
 • Realizarea documentației tehnice, în vederea depunerii de cereri de finanțare pentru eficientizare energetică a unităților de învățamânt special.

Investiții în EDUCAȚIE, CULTURĂ și TURISM

 • Reabilitarea, restaurarea și amenajarea împrejmuirii Castelului Teleki din localitatea Posmuş, judeţul Bistrița-Năsăud;
 • Întocmirea documentațiilor tehnice, în vederea reabilitării Castelului Teleki Comlod;
 • Realizarea Casei Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu”, B-dul Independenței, nr.24, municipiul Bistrița;
 • Amenajarea Centrului judeţean de agrement Colibița, judeţul Bistrița-Năsăud;
 • Întocmirea documentațiilor tehnice, în vederea realizării Centrului Județean de Tineret și Educație Integrativă Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița, str. Nicolae Bălcescu, nr.9, județul Bistrița-Năsăud.

DRUMURI JUDEȚENE

 • Conectarea la rețeaua TNT-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud- PT + Execuție- Modernizare DJ 173 B – Bistrița-Tărpiu
 • Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului
  PT + Execuție- Modernizare DJ 173 – Budacu de Sus-Soimuș;
  PT + Execuție -Modernizare DJ 173- Șieu-Teaca(DN 15A); Teaca(DN 15A) -Ocnița;
 • Conectarea la rețeaua TEN-T A comunităților rurale din centrul județului, Văile Șieului, Budacului și Meleșului;
  PT + Execuție – Modernizare DJ 172 G – Nușeni-Feleac-Chiraleş;
  PT + Execuție-Modernizare DJ 172 G- Satu Nou-Cușma;
 • Reabilitare DJ 151, Limită judeţ Mureş – Bistriţa;
 • Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus – Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud;
 • Modernizare DJ 162, Silivașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud;
  PT+Execuție-Modernizare drumuri județene DJ 154 D, Domnești -Nețeni -Albeștii Bistriței;
  DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie – Visuia; DJ172 A, Beclean –Chiochiș;
 • PT+Execuție – Modernizare DJ 154D, km 16+120-17+515, Budurleni-Brăteni (Tronson 1);
  PT + Execuție- Modernizare drum, DJ 172 G Sărățel -DJ 154 și PT + Execuție – Pod pe DJ 172 G Sărățel- DJ 154.

Continuăm să susținem performanța, viitorii campioni!

 • Realizarea documentației tehnice, pentru realizarea parcării destinate Complexului Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița;
 • Amenajarea terenului pentru obiectivul de investiții „Construire bază sportivă TIP 1”, în municipiul Bistrița;
 • Realizarea studiului de fezabilitate în vederea construirii terenului de atletism, în localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.33, municipiul Bistriţa, judeţul Bistrița-Năsăud.

Alte proiecte

 • Realizarea parcării de pe str. Bistricioarei din municipiul Bistriţa;
 • Conştientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupţiei, proiect finanțat din Programul din Fondul Social European.
 • Realizarea rețelei de colectare și descărcare ape pluviale, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița;
 • Dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *