Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga

Primăria Municipiului Bistrița anunță finalizarea obiectivului de investiții finanțat în cadrul proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga”, cod SMIS 113304, implementat în cadrul contractului de finanțare nr. 3930/11.03.2019.

În acest sens, în data de 9 decembrie 2021 începând cu ora 11 la Centrul de zi pentru persoane vârstnice situat pe strada Octavian Goga (fostul punct termic) va avea loc conferința de presă în cadrul căreia vor fi prezentate proiectul și rezultatele acestuia, precum și centrul și funcțiunile pe care acesta le va oferi după finalizarea procedurii de licențiere care va fi demarată imediat ce proiectul va fi finalizat.

Având în vedere contextul pandemic și obligația respectării măsurilor impuse de acesta, accesul la eveniment se va face doar pe bază de invitație/legitimație de presă și cu prezentarea certificatului COVID-19 sau a dovezii trecerii prin boală, conform normelor în vigoare la data desfășurării evenimentului.

Obiectivul general este de prevenire a automarginalizării și excluziunii sociale a persoanelor vârstnice prin crearea unui centru de zi, in vederea creșterii interacțiunii sociale și implicit a calității vieții pentru grupul țintă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt crearea Centrului de zi pentru persoane vârstnice prin asigurarea accesului acestora la servicii sociale specifice centrului de zi iar principalul rezultat material obținut în urma realizării proiectului este imobilul cu o capacitate de 56 locuri în care va funcționa centrul de zi pentru persoane vârstnice care include spații dedicate pentru activitățile și serviciile oferite dotate și echipate corespunzător nevoilor utilizatorilor.

Urmare a implementării proiectului va crește calitatea vieții pentru aproximativ 500 de persoane vârstnice care, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, vor apela și beneficia de serviciile oferite în cadrul Centrului de zi și care includ: activități pentru prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială, servicii de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă, programe de recuperare/reabilitare funcțională.

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Termenul de finalizare a proiectului este 30.12.2021.

Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar ADR Nord-Vest este organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 2.999.184,31 lei astfel: valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.201.138,24 lei din care 1.909.150,54 lei reprezintă contribuția FEDR; contribuția proprie este de 44.921,21 lei, iar valoarea neeligibilă de 753.124,86 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *