Programul „Şcoala de înot” destinat elevilor din clasele 0 – IV

Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţa publicului intenţia de a achiziţiona servicii privind activităţile sportive, pentru stimularea elevilor din municipiu, în scopul practicării înotului, în conformitate cu HCL 150/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea Programului „Şcoala de înot”, destinat elevilor din clasele 0 – IV, înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa.
Programul constă în acordarea unui „abonament” la disciplina înot, în limita a 10 şedinţe/elev pe durata studiilor din ciclul primar, la prestatorii eligibili din municipiul Bistriţa. Valoarea unei şedinţe de înot este de maxim 20 de lei/oră, nu mai mult de 10 şedinţe/ore de înot/ciclu primar/elev şi asigură accesul la bazinul de înot, cu participări succesive.
Pe durata studiilor din ciclul primar, un elev beneficiază o singură dată de acest tip de abonament, în limita fondurilor disponibile.
Prestatorii de servicii pentru disciplina înot, eligibili, sunt asociaţii sportive/cluburi sportive/societăţi comerciale care prestează servicii pentru disciplina înot şi care fac dovada că au infrastructura necesară şi capacitatea de a asigura serviciile.
Fiecare prestator de servicii pentru disciplina înot trebuie să pună la dispoziţia beneficiarilor baza materială necesară pentru buna desfăşurare a activităţii – bazin de înot interior, temperatura apei 25 – 30 grade, calitatea apei – conform normelor igienico-sanitare în vigoare – verificată prin analize periodice, acces la duşuri, vestiare şi instructor care va preda lecţii de înot şi va răspunde de integritatea beneficiarilor, pe întreaga durată de desfăşurare a activităţilor.
Pentru derularea în condiţii optime a programului, furnizorii de servicii pentru disciplina înot trebuie să deţină, în termen de valabilitate, toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor sportive pe care le vor anexa ofertei financiare depuse.
Cei interesaţi pot consulta Regulamentul privind desfăşurarea Programului „Şcoala de înot”, destinat elevilor din clasele 0 – IV, înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa, la Serviciul Educaţie, Tineret sau pe site-ul www.primariabistrita.ro şi pot depune oferte până la data de 28 martie 2022, ora 16.30 la Centrul de Relaţii cu Publicul din str. Gheorghe Şincai nr. 2.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *