Proiectul European Green+Bistrița

Primăria municipiului Bistrița a demarat în luna martie proiectul „Green transitions involving EU Adults and authorities to foster climate neutral cooperation” (GREEN+) finanţat în cadrul programului european ERASMUS+.
În cadrul proiectului GREEN+, municipiul Bistrița, alături de parteneri din Grecia, Spania, Slovacia și Islanda, cooperează cu IMM-uri, profesioniști în domeniul economiei circulare, dar și cu cetățenii interesați să elaboreze și să-și îndeplinească propriile planuri de acțiune privind combaterea schimbărilor climatice și practicilor sustenabile în aplicarea corectă a strategiilor UE în acest scop, Noua Inițiativă Bauhaus și Pactul Verde al Uniunii Europene.
Parteneriatul GREEN+, prin expertiza entităților din diferite țări ale Uniunii Europene, conduce la atingerea rezultatelor propuse, astfel depășind identitatea națională. Parteneriatul este format din furnizori de formare a adulților, municipalități, o întreprindere socială cu experiență în dezvoltarea de instrumente pedagogice noi, precum și entități private cu experiență în practici ecologice, durabilitate și economia circulară și TIC.
Rezultatele proiectului constau în realizarea de schimburi de bune practici și exemple naționale precum și contribuția la crearea altora noi aplicabile la nivel european, schimburi de know-how și resurse pentru a oferi valoare adăugată. De asemenea, este vizată schimbarea culturii organizaționale și a metodelor de lucru și permiterea creșterii capacității organizaționale. Mai mult, se dorește abordarea problemei și nevoii de formare din diferite perspective pentru a fi oferită o soluție completă la nevoile și problemele identificate. Nu în ultimul rând, se creează o rețea de cooperare între parteneri pentru promovarea rezultatelor proiectului și pentru a permite durabilitatea și exploatarea rezultatelor.
Perioada de implementare: 01.02.2022 – 31.01.2024.
Informații despre proiect: Direcția Integrare Europeană, manager de proiect Șimon Corina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *